Brand Creators este în proprietatea și condusă de Design a Lot SRL, CUI 36470402.

Termenii și condițiile de pe această pagină se aplică vânzării tuturor produselor și serviciilor de pe pagina brandcreators.ro

Vânzătorul este Design a Lot SRL-D cu sediul social pe Strada Cameliei, Nr. 31 G, Sat Dumbrăveni, Comuna Balotești, Județ Ilfov, România, CUI 36470402, J23/3912/2019 – prin intermediul site-ului brandcreators.ro, menționat în continuare ca: vânzătorul, Brand Creators, noi, noastre, nouă.

Cumpărătorul este persoana fizică sau juridică ce a plasat o comandă pentru unul sau mai multe dintre produsele și serviciile noastre, și va fi menționat mai departe ca: cumpărător, client, dumneavoastră, dvs.

Brand Creators oferă următoarele produse și servicii: logo design, graphic design, creare site-uri de prezentare, marketing și publicitate.

Vânzătorul își asumă următoarele drepturi și obligații:

 • dreptul de a modifica site-ul și pagina de termeni și condiții fără informarea în prealabil a cumpărătorului
 • dreptul de a-și selecta clienții și proiectele la care lucrează
 • obligația să ducă la bun sfarșit o comandă, din momentul în care contractul a fost completat și semnat de ambele părți, avansul a fost plătit de către cumpărător, iar comanda nu deviază de la opțiunile oferite în produsul sau pachetul de servicii comandate

Clientul își asumă următoarele drepturi și obligații:

 • obligația să ofere informații corecte, necesare realizării comenzii
 • obligația să ofere detaliile de facturare corecte și complete, necesare pentru întocmirea facturii pentru produsele și serviciile oferite de către vânzător
 • dreptul de a anula o comandă înainte de semnarea contractului și plata avansului, fara costuri suplimentare
 • obligația de a achita contravaloarea serviciilor comandate

Lucrăm cu trei moduri de facturare și plăți, astfel:

 • Plata 100% în avans unde valoarea proiectului este achitată integral la semnarea contractului, înainte de a începe dezvoltarea proiectului. Acest mod de plată îl folosim în general pentru proiectele mici, cu valoare egală sau sub 500 RON.
 • Plata 50/50 unde 50% din valoarea proiectului este achitată la semnarea contractului, iar restul de 50% se va achita la finalizarea proiectului. Acest mod de plată este folosit în general pentru logo design sau proiecte de dimensiuni medii și cu o valoare în general cuprinsă între 500 și 1500 RON.
 • Plata 50/25/25 unde 50% din valoarea proiectului este achitată la semnarea contractului, 25% se va achita la 30 de zile de la semnarea contractului, iar restul de 25% se va achita la finalizarea proiectului. Acest mod de plată se adresează proiectelor mari, cu o valoare de peste 1500 RON.

Dacă în termen de 10 zile nu primim răspuns din partea dvs. se consideră că proiectul/comanda este finalizată, iar factura pentru restul sumei va fi emisă.

Se acceptă plata prin transfer bancar. Pentru facturile neplătite vom apela la companiile de recuperare credite.

Dacă ambele părți cad de comun acord să încheie proiectul înainte de a fi finalizat, după ce comanda a fost confirmată și contractul a fost semnat, avansul plătit de către client nu se returnează. Vezi politica de retur pentru mai multe detalii!

Facem tot posibilul pentru a satisface cerințele clienților noștrii! Clientul și vânzătorul trebuie să coopereze și să lucreze împreună pentru a ajunge la un rezultat final de care clientul să fie mulțumit. Excepție: dacă vânzătorul nu primește feedback sau răspuns din partea clientului timp de 10 zile, comanda va fi considerată încheiată.

Conform comenzii plasate, clientul va primi inițial un număr fix de machete de logo, definit de produsul sau pachetul de servicii ales. Machetele de logo sau produsele și serviciile adiționale celor din comanda inițială vor fi taxate separat. Schimbările majore ale specificațiilor față de cele trimise în comanda inițială pot fi interpretate ca o comandă nouă, în funcție de complexitatea și devierea acestora față de cele confirmate odată cu comanda. În caz căa aceasta se aplică, veți fi informat înainte de a continua și vă rezervați dreptul de a accepta sau refuza continuarea respectivei schimbări.

Daca se cer modificări suplimentare după ce proiectul a fost finalizat, acestea vor fi taxate separat.

Deoarece produsele și serviciile noastre intră în categoria “produse executate după specificaţiile consumatorului sau a unor produse distinct personalizate, precum şi a acelora care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid” din legea OG 130/2000, Art. 10, lit. c), Brand Creators nu acceptă retururi, iar plățile efectuate în avans nu vor fi returnate după începerea proiectului.

Drepturile de proprietate intelectuală aparțin în totalitate vânzătorului până la finalizarea proiectului și încasarea în întregime a plății facturii de către cumpărător. După finalizarea proiectului, ne rezervăm dreptul de a folosi rezultatul final în scopuri publicitare pe site-ul nostru, rețele de socializare și alte canale de publicitate, dacă nu s-au stabilit alte condiții între vânzător și cumpărător!

Brand Creators își va păstra copyrightul și drepturile de proprietate intelectuală pentru toate schițele, machetele și reviziile trimise pe parcursul dezvoltării proiectelui, exceptând rezultatul final, care va aparține cumpărătorului, după efectuarea în întregime a plății.

În cazul în care cumpărătorul vrea să predea drepturile de proprietate intelectuală unei terțe părți, se vor aplica aceleași condiții pentru terța parte care a achiziționat drepturile.

Pentru mai multe detalii privind drepturile de proprietate intelectuală, citiți Legea nr. 8/1996.

Termenii si conditiile generale privind prelucrearea datelor cu caracter personal

 1. Brand Creators prelucreaza datele cu caracter personal ale Utilizatorilor, prelucrarea efectuandu-se cu respectarea legislatiei in vigoare, confidentialitatea datelor cu caracter personal si dreptul la viata private fiind garantate.
 2. Prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul incheierii si executarii Contractului. Datele cu caracter personal furnizate de Utilizator, vor fi prelucrate in scopul executarii prezentului Contract, respectiv pentru prestarea Serviciilor, facturare si incasarea valorii Serviciilor, relatii cu clientii, verificarea si recuperarea debitelor, orice alte prelucrari necesare pentru buna desfasurare a relatiei contractuale.
  Datele cu caracter personal furnizate de Utilizator vor fi dezvaluite persoanelor juridice, autoritatilor si institutiilor publice abilitate, la solicitarea acestora, in conformitate cu dispozitiile legale.
 3. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promotional (marketing). Datele cu caracter personal furnizate, dar si alte informatii furnizate de Beneficiar, prin prezentul contract (cum ar fi: adresa de e-mail, nr. fax, nr. mobil, nr. telefon fix) vor putea fi prelucrate de Brand Creators cu respectarea drepturilor Utilizatorilor, in special a dreptului de informare si opozitie, in urmatoarele scopuri:
 • remarketing si urmarirea utilizatorilor
 • efectuarea de comunicari comerciale
 • comunicarea privind statusul serviciilor prestate la solicitarea clientului sau cand este considerata o necesitate (de ex in cazul unei probleme tehnice sau neautorizate) pentru produsele si serviciile Brand Creators.
 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal cu functie de identificare generala. Datele personale cu functie de identificare sunt necesare pentru corecta identificare a clientului/imputernicitului in sistemele de prelucrare ale Brand Creators, pentru realizarea operatiunilor de facturare, respectiv cele care sunt necesare sau in legatura cu executarea Contractului.
 2. Drepturile Utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate.

Utilizatorul are urmatoarele drepturi privind datele cu caracter personal furnizate:

– dreptul la informare și acces;
– dreptul de intervenție asupra datelor;
– dreptul la rectificare;
– dreptul la ștergerea datelor;
– dreptul la restricționarea prelucrarii;
– dreptul la portabilitatea datelor;
– dreptul de opoziție și procesul decizitional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;
– dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere ANSPDCP – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Pentru exercitarea acestor drepturi, Utilizatorul va inainta catre Brand Creators o cerere scrisa, datata si semnata, in atentia responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal, la adresa de email office@brandcreators.ro